Wielką siłą chińskiej idei jest jej giętki

Erwin Axer był Europejczykiem? W trakcie leczenia obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu i dieta lekkostrawna. Bez Solidarności nie byłoby dramatycznej zmiany sowieckiej polityki wobec Europy Wschodniej za rządów Gorbaczowa. Że jedni uczestnicy strajków będą drugich z Solidarności wygwizdywać, że Solidarność, która była od najdrobniejszego korzenia antypartyjna, która walczyła z kierowniczą rolą partii, zechce się nienauczona doświadczeniem przytulić do jednej partii! Pierwszy bezpartyjny premier III RP, który również podejmował decyzje w sprawie przekształceń w Polsce Tadeusz Mazowiecki, nie miał wyższego wykształcenia, był dziennikarzem, redaktorem pisma, członkiem działającego w PRL stowarzyszenia PAX, ale również nie miał wiedzy ekonomicznej ani żadnej praktyki pracy w administracji. Strach przed spotkaniem z białowłosym wiedźminem przez całą drogę walczył w niej z nadzieją na to spotkanie. Wbrew niekt
rym krytykom jestem przekonany, że pan Jurek Owsiak wymyślił WOŚP, nie po to by zyskać nimb potrzebny do głoszenia i popularyzacji jego wrednych idei. Baran polityk plecie bzdury, a baran dziennikarz je łyka, bo tak jest najprościej. Zdaje się że sąd nazbyt pochopnie rozstrzygnął, że pedał, a więc prawdopodobnie również pedzio, czy pedałek, musi kosztować 15 tys. Gdybym o każdych siedmiu rozstrzelanych Polakach chciał rozwieszać plakaty, to w Polsce nie starczyłoby lasów na wyprodukowanie papieru na takie plakaty. Zwracam uwagę, że umowa nie powstaje z samego faktu, że nadamy jej ten czy inny tytuł. Oddziału Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych, Sosnowiec 1929? Ani komunizm, ani bezpaństwowość nie daje się zaszczepić w duszach ludzkich środkami policyjnymi, komunizm zaś utrzymany przymusowo, wbrew naturalnym potrzebom mas ludowych, sam sobie zaprzecza i staje się tylko nową postacią ucisku państwowe go. Lokuje bowiem i marnotrawi swój moralistyczny wysiłek w obsz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s