Bezsilność tę powiększa jeszcze fakt że

Zjawisko to występuje przede wszystkim w rodzinach, w których rodzice są zajęci pracą zawodową, przebywają wiele godzin poza domem, reprezentują niższy status społeczny, niższy poziom wykształcenia! Wszelkie podobieństwa do osób i zdarzeń wyżej opisanych nie są zamierzone. W opowieści tej prawie nie ma bohaterów ani dramatycznych konfliktów, gdyż występujący w niej ludzie są albo chorzy, albo stanowią bezwolne igraszki w ręku jakichś potężnych sił. Pojazd ten to mała przenośna siłownia? Z bohaterów kolejnych reklam dałoby się skomponować zespół niezłego teatru dramatycznego. Jako reżyser wiedział o teatrze bardzo dużo. Dla bezpieczeństwa treningu musisz funkcjonować normalnie – optymalnie, w stanie pełnej trzeźwości i koncentracji. Jeden tam tylko jest porządny człowiek prokurator, ale i ten, prawdę mówiąc świnia. W Azji nie ma jednolitej waluty, mimo to 14 lat temu kraje takie jak Chiny czy
Japonia pomogły w biedzie swoim sąsiadom? Ale Amelia nie zamierza się denerwować z powodu faceta, który do końca życia będzie jadł barszcz i nosił doniczkę na głowie. Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Prawdziwe męstwo winno działać z głębszych pobudek umiłowania sprawy, której służy i z poczucia osobistej godności, czyli honoru, który nie pozwala poświęcać najwyższych dóbr niższym, doczesnym, choćby i ratowaniu życia, jeśli ono ma być ich ceną.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s